O nás

Studio No Architects je vystavěno na spolupráci architekta a vizuální umělkyně. Tato spolupráce zahrnuje kolektiv interních i externích spolupracovníků schopných pokrýt celou škálu specializovaných profesí, které vydařená architektura vyžaduje.

Zajímají nás citlivá řešení dotažená do detailu, která odrážejí jedinečný příběh každého záměru a každého klienta.

Daniela a Jakub se potkali během studií v akademickém senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Daniela je umělkyně, tvoří a vystavuje. Účastní se řady přehlídek současného umění v Čechách i v zahraničí, kde je známá především pro své instalace, obrazy a videoart. Je finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého.

Jakub je architekt, specialista na stavební právo a publicista. Spoluzaložil studio A1Architects, diskuzní platformu Versus architekt a konference Inventura urbanismu. Působil na IPR Praha, je spoluautorem Metropolitního plánu Prahy a Pražských stavebních předpisů.

Mgr., MgA. Daniela Baráčková

* 1981 v Černé Hoře
VŠUP Praha, atelier Intermediální konfrontace

MgA. Jakub Filip Novák

* 1980 v Praze
VŠUP Praha, atelier Architektura I 

Náš tým

Ing. arch. Barbora Jelínek

ČVUT v Praze, FSv, obor Architektura a stavitelství

Ing. arch. Klára Rašková

ČVUT v Praze, FSv, obor Architektura a stavitelství

Ing. arch. Lenka Juračková

VUT v Brně, FAST, obor Architektura a rozvoj sídel

Ing. arch. Veronika Amiridis Menichová

ČVUT v Praze, FA, obor Architektura a urbanismus

Ing. arch. Kristýna Plischková

ČVUT v Praze, FA, obor Architektura a urbanismus

Ing. arch. Jana Sedlická

ČVUT v Praze, FA, obor Architektura a urbanismus

Ing. arch. Tereza Hůrská

ČVUT v Praze, FSv, obor Architektura a stavitelství