Jak pracujeme

Jak probíhá spolupráce s architekty? Budou mi urputně vnucovat vlastní představy? Navrhnou finančně dostupné řešení? Dostanu jako zákazník prostor vyjádřit svůj názor?

V No Architects sami sebe chápeme jako průvodce. Nikdo nemá neomezené zdroje nebo neomezeně prostoru – pravděpodobně ani vy, ať už jste instituce, či jednotlivec. Vždy je proto třeba volit, co je pro daný úmysl podstatné více a co méně. Na co klást důraz a kde lze ubrat.

Jsme erudovaným partnerem právě pro tuto činnost. Naše architektonická kuchyně je vám po celou dobu spolupráce otevřená tak, abychom vás informovaně provedli všemi rozhodnutími, která pro realizaci svého záměru musíte učinit. Není jich málo, ale spokojení budete jenom tehdy, když se na nich budete spolupodílet a nenecháte to na stavební firmě, řemeslnících, úřadech nebo nejhůř – na náhodě.

Krok 1. – Seznámení

Pokud byste s námi chtěli navázat spolupráci, nejprve musíme připravit cenovou nabídku. Na začátku se musíme domluvit, do jaké míry se na projektu máme podílet. Proto si s vámi vyměníme základní informace o vašem záměru. Stačí nám naznačit, sami se už doptáme na to, co budeme potřebovat vědět. Během pár dní pak obdržíte cenovou nabídku. Naše ceny zhruba odpovídají honorářovému řádu České komory architektů. Nabídku v klidu uvážíte a pokud se potká s vašimi očekáváními, můžeme zahájit spolupráci.

Krok 2. – Příprava

Pro úspěch v cíli je vždy důležité nepodcenit start. Říkáme tomu příprava zakázky. Jde o shromáždění všech informací, které potřebujeme mít k dispozici před tím, než vůbec nakreslíme první linii návrhu. To záleží především na vašich požadavcích, ale také na legislativních limitech, případně dalších zjištění či měření, které budou mít na realizaci vliv.

Naplánujeme osobní schůzku, při které byste s námi sdíleli svou představu a návrhy, které vás inspirují. Na vše důležité, co nám neřeknete sami, se vás doptáme.

Pozemek pro novostavbu či nemovitost k rekonstrukci vždy musíme navštívit osobně. Limity území zjistíme za vás, vyspecifikujeme případné nezbytné průzkumy.

Krok 3. – Studie

Jádrem spolupráce s architektem je příprava samotného návrhu – architektonické studie. V této části je mezi námi nejintenzivnější interakce. Podle povahy vašeho zadání, rozpočtu a dalších okolností připravíme nejprve variantní řešení provozu (areálu/domu/dispozic) a atmosféry, k níž bychom chtěli cílit. Všechny varianty vám představíme u nás v kanceláři, popovídáme si o jejich výhodách a nevýhodách. Dáme vám je s sebou tištěné i elektronicky. Prodiskutujete je v klidu s babičkou či dozorčí radou a vyberete preferovanou verzi, kterou dále rozpracujeme.

Poté se sejdeme nad komplexní představou, jak by měl návrh vypadat. Máme názor na vše: tvary, barvy, materiály, povrchy. Od střešní krytiny po baterii u kuchyňského dřezu. Návrh vám opět dáme celý k dispozici jako otevřenou knihu. Klíčové materiály a barevné vzorky si v kanceláři prohlédneme naživo. Všechna koncová rozhodnutí, která byste museli v nějakém momentu realizace udělat, jsou tak přehledně „na stole“ v jeden okamžik.

Nic se neodkládá kamsi do neurčité budoucnosti. V tom se lišíme od většiny naší konkurence: naše studie jsou velice podrobné. My o návrhu přemýšlíme od začátku do konce – jak vše navrhnout, aby realizace dopadla přesně tak, jak chceme.

Praxe nás naučila, že povedená architektura je především řádně zkoordinovaná skládačka, kde do sebe jednotlivé části promyšleně zapadnou.

Krok 4. – Projekt

Když zapracujeme vaše závěrečné poznámky, je třeba dokončenou architektonickou studii překlopit do projektu, podle něhož lze plán projednat, povolit a postavit. Tady již nastupují proměnlivé požadavky, které jsou dány zákonem a prováděcími předpisy. V tomto okamžiku nastupuje podle potřeby také řada našich specialistů, od statiků přes akustiky po projektanty požární bezpečnosti. Doposud jsme s nimi váš návrh jen konzultovali, nyní se musí i oni zapojit specializovanými částmi do podrobnosti prováděcího projektu. Během tohoto kroku vás obtěžujeme minimálně, přesto i zde je občas nutné pár technických záležitostí zkonzultovat.

Stručně řečeno – v této chvíli řádně zajistíme přípravu všech kroků projektové dokumentace, zastoupíme vás ve stavebním řízení a vyřídíme pro vás potřebná povolení.

Krok 5. – Realizace

Nenecháme vás v tom. Se vším vám poradíme. V případě zájmu vám doporučíme prověřeného dodavatele a rovněž doporučíme i vás jemu, aby vzal vaši poptávku vážně. V průběhu realizace poskytujeme autorský dozor a související servis vedoucí ke zdárnému dokončení projektu tak, abyste z něj měli jen radost a zároveň nás mohli s klidným svědomím doporučit.