V centru

S respektem přidáváme malý dílek do nitra skladby městského organismu jednoho z pamětihodných jihočeských měst. Nenápadné stavení, jehož metrové zdi jsou vrstvené od gotiky po současnost, adaptujeme pro bydlení devítičlenné rodiny a rozšiřujeme o prosvětlenou betonovou kuchyni ukrytou mezi zdmi malé rajské zahrady.

Naše role

  • rodinný dům
  • rekonstrukce