CJCH

Architekturu výstavy finalistů a finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého jsme pojali jako kombinaci přímočaré intervence a neviditelné participace. Celý výstavní prostor spojuje záměrná „kontaminace ekologickým experimentem.“

Stejně jako umělce, umělkyně a kurátorky nás zaujal „naivní nápad“ použít k napájení celé instalace solární energii.

Zvolili jsme primitivní estetický kód subtilních černých nosných konstrukcí pro kabeláž a osvětlení. S tímto kódem jsme prošli výstavou v jejím negativním obraze – na stropě a tu a tam jej spolu s vystavujícími nenápadně propsali i přímo do uměleckých instalací – ocelových podpěr lavic, nohou projekční stěny, garnýží, ale i jako landmark – stožár na místě styku nezávislé rozvodné sítě s venkovní solární elektrárnou.

Naše role

  • výstava
  • architektura
Foto – Studio Flusser