Kostel pro všední dny

Na jedné straně živá křesťanská komunita provozující pestré lokální aktivity, na druhé straně developer, který hned v sousedství staví obrovský kus města. Křesťané se rozrůstají a už se nevejdou do svého kostelíku, developerovi přibývají domy a nedostává se mu mateřských školek. Co kdyby se domluvili a uprostřed nově postavené čtvrti společnými silami vybudovali školku a evangelickou modlitebnu – komunitní centrum v jednom?

Návrh kombinuje modlitebnu pro evangelický sbor o 200 dospělých členech a stejném počtu dětí se školkou o třech třídách s nezbytným zázemím pro oba provozy. Těžištěm je převýšený víceúčelový sál, jehož bazilikální osvětlení se odehrává přes školkové třídy v patře. Školky mají extrémně vysoké normové požadavky na denní osvětlení v plné ploše svého půdorysu. Proto je „odpadní“ světlo, které jinak „končí ve zdi“, vpuštěno přes skleněné stěny dále do sálu. Bočním osvětlením tak modlitebna volně navazuje na klasickou typologii křesťanských staveb, datovanou od dob, kdy se první velké skupiny křesťanů na Evropské půdě začali scházet na římských krytých tržištích – v bazilikách. Zásadou návrhu je sdílený a víceúčelový provoz všech částí stavby, včetně dělitelného hlavního sálu tak, aby bylo možné je plynule využívat přes celý týden, nejen v neděli.

Naše role

  • kostel / školka
  • novostavba