Městská kaple

Mezinárodní evangelická církev Faith Community nás oslovila s prosbou o konzultace již ve fázi hledání nájemních prostor. Společně jsme pro jejich potřeby v jednom z vnitrobloků na pražské Letné transformovali málo známý klenot: nikdy nevyužitý jednací sál ÚV KSČ. Křehkost „kostela v nájmu“ se odráží v křehkosti jeho symbolů. Ty reflektují tenkou hranici mezi prostým auditoriem a místem pro náboženské úkony. V duchu evangelické tradice, kde kostel bez lidí již není kostelem, je symbolika omezena na rozebíratelný kříž z blind rámu obrazu a centrální projekci. Navržený rozvrh sezení dokresluje horizontalitu a intimitu komunity. Barevnost ilustruje přesvědčení, že přes všechnu komplexitu zůstávají vždy některá životní rozhodnutí z hlediska věčnosti jednoznačná.

Naše role

  • modlitebna
  • interiér
Foto – Studio Flusser